dijous, 7 d’abril de 2011

LA REGLA DE LES TRES ERRES

[RECICLATGE.jpg]


Minimitzar els problemes originats pels fem domèstics depèn en gran mesura de l’actitud dels consumidors i consumidores, que poden actuar responsablement de tres maneres:
Parar-se a pensar, en primer lloc, si el producte que vol comprar és realment necessari.

Després hem de triar aquells que no contribueixen a crear residus inútils (evitar l’empaquetament excessiu o comprar productes reciclables)

Separar activament els residus, facilitant així el seu tractament posterior.

Estes tres actuacions constitueixen la regla de les “tres r”: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

o REDUIR.

Reduir el fem consisteix en rebutjar els diferents tipus d’envasos lo empaquetats quan aquests no compleixen una funció imprescindible des del punt de vista de la conservació, de la facilitat per al trasllat i del consum.
Els envasos familiars són preferibles als individuals. Hauríem de tindre cura amb els productes d’usar i tirar, com ara els tovallons de paper o els gots de plàstic. Si anem a la compra amb una bossa o carret podem estalviar una gran quantitat de bosses de plàstic per transportat aliments.

o REUTILITZAR.

Reutilitzar els productes abans que es convertisquen en residus consisteix en intentar traure’ls tot el profit, en primer lloc en les nostres llars, i si no tornant-los al circuit comercial en el qual els hem adquirit.
Hi ha tipus de begudes que es venen en botelles de vidre retornable, que després de ser rentades tornen a utilitzar-se com a envasos.
També és una bona manera de reutilitzar productes l’ús de piles recargables o usar com a bossa de fem les bosses de plàstic de la compra.

o RECICLAR.

Reciclar el fem consisteix en tornar al cicle productiu els residus per a que, després d’un tractament, puguen incorporar-se al mateix procés. Així aconseguim no sols evitar el deteriorament mediambiental, sinó també un estalvi d’energia i matèries primeres.
Els materials amb més percentatge de reciclatge són el paper, el vidre i els metalls.

Vols que et recordem alguns consells pràctics per una actuació menys perjudicial per al medi ambient?
Ø Reutilitza els fulls impresos per la banda de darrere per prendre notes, per a esborranys, etc.
Ø Fotocòpia i imprimeix a doble cara.
Ø Reutilitza els sobres.
Ø Tria productes que no vinguem acompanyats d’envasos o empaquetats innecessaris.
Ø Tria productes de mida familiar, evitaràs un major nombre de residus.
Ø Modera la utilització de paper d’alumini i plàstics per als envoltoris.
Ø Rebutja les bosses que no necessites. Procura portar sempre la teua pròpia bossa de la compra.
Ø Adquireix preferentment envasos reutilitzables.
Ø Tria sempre un envàs de vidre front a un de metall, o un de paper front a un de plàstic.
Ø Consulta sempre on dipositar els materials tòxics (piles, pintures, medicaments, aerosols, etc.) i no els tires mai en la bossa de fem. Sempre que pugues tria un aparell que o no funcione amb piles o que ho faça amb piles recargables.
Entrada copiada del bloc Fulles de baladre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada